کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

تسلط مجری و ایجاد آرامش بین مردم در کنسرت پس از وقوع زمین لرزه در ترکیه

آمار اولیه از مرگ دست کم 4 نفر در این زلزله خبر می دهند. خانه های متعددی در پی این زمین لرزه در استان الازیغ ترکیه ویران شده اند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : تسلط مجری و ایجاد آرامش بین مردم در کنسرت پس از وقوع زمین لرزه در ترکیه