کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

ویدیویی از تخریب وحشتناک ساختمان ها در اثر زمینلرزه 6.9 ریشتری در ترکیه

این زمین لرزه در استان های شمال غرب ایران هم احساس شد آمار اولیه از کشته شدن دست کم 4 نفر در این زلزله خبر می دهند. خانه های متعددی در پی این زمین لرزه در استان الازیغ ترکیه ویران شده اند www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : ویدیویی از تخریب وحشتناک ساختمان ها در اثر زمینلرزه 6.9