کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۳۸۰۴۵ ویدئو

تخریب وحشتناک ساختمان ها در اثر زمینلرزه 6.9 ریشتری در ترکیه

تخریب وحشتناک ساختمان ها در اثر زمینلرزه 6.9 ریشتری در ترکیه