کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۸۷۸۵۴ ویدئو

تخریب وحشتناک ساختمان ها در اثر زمینلرزه 6.9 ریشتری در ترکیه

تخریب وحشتناک ساختمان ها در اثر زمینلرزه 6.9 ریشتری در ترکیه