کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۳۱۹۱۹ ویدئو

سالن زیبایی در پردیس BORG-میکاپ عروس و تشریفات عروسی در پردیس

سالن زیبایی در پردیس BORG-میکاپ عروس و تشریفات عروسی در پردیس (باغ تالار-تدارکات جشن-فیلمبرداری و غیره) تماس 02128425775 - 9107343525 - http://boourg.website2.me/سایت اصلی: BORG.SALON آرایش عروس توسط میکاپ آرتیست پروازی طبق ژورنال 2019-2020رنگ مو و لایت سالن زیبایی در پردیس BORG