کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۹۷۸۰۴ ویدئو

افسران

️ شبکه یِ #سعودی الحدث راهپیمایی میلیونی مردمِ عراق را بر خلاف دیگر رسانه های خارجی تظاهرات صدها نفری خواند! وقتی وابسته به سعودی هستند، اجازه ِ پخش کردنِ حقایق رو ندارد؛ همین الحدث و العربیّة چندی قبل، تصاویر لحظه ای از اندکی آشوب گر را پخش می کردند! درست مثل رسانه های مزدورِ فارسی زبان که تشییع شهید قاسمِ سلیمانی را با سانسورِ خبری منتشر کردند! @Afsaran_ir