کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۴۲۴۹ ویدئو

کلیپ کوتاه درباره خدا ...

"من خدا هستم پروردگار شما "عنوان اولین فیلم نامه از مجموعه "ده فرمان" است که "کریستف کیشلوفسکی "آن را در سال 1988به پرده سینما برده است . این فیلم نامه داستان سه شخصیت مختلف است .نخست پدر "خانواده "که استاد ریاضی است و تمام پدیده های طبیعی و غیر طبیعی را با قوانین و فرمول های ریاضی محاسبه می نماید .دوم عمه یا خواهر استاد دانشگاه که زنی معتقد و مذهبی است و همه چیز را با استعانت از پروردگار محاسبه می نماید و پسر خردسال که در این میان به دنبال یافتن حقیقت است