کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۳۸۲۱۸ ویدئو

امید نوروزی:به‌درخشش‌کشتی‌فرنگی‌در المپیک‌خوشبینم

امید نوروزی قهرمان المپیک لندن در گفت و گو با ورزش سه:

به درخشش کشتی فرنگی در المپیک 2020 خوشبینم