کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۸۷۸۵۴ ویدئو

زنگ خطر بدون چتر بیمه

سعید نمکی وزیر بهداشت بالا رفتن آمار افسردگی در کشور را زنگ خطری برای دولت و ارگان‌های اجتماعی خواند. اما مردم در برابر این زنگ خطر چه راهی پیش رو دارند؟ این ویدیو از هزینه درمان افسردگی و چالش‌های مردم روایت می‌کند.