کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

خاله فرشته مهربون اجرای برج میلاد رو به تنهایی از شادی روهوا ترکوند.

رزیتا دغلاوی نژاد ملقب به دختر معروف عروسکی ایران با نام هنری خاله فرشته مهربون (روانشناس_ستاره صحنه اجرای کودک در کشور_سناره صحنه اجرای کودک در کشور)ایدی اینستاگرام:goroh_kodak_fereshteh_mehrabon خاله فرشته مهربون اجرای برج میلاد رو به تنهایی از شادی روهوا ترکوند.