کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۴۵۳۹ ویدئو

مصاحبه فرشید گلزاده کرمانی با شبکه شما درباره توسعه استان کرمان

مصاحبه فرشید گلزاده کرمانی با شبکه شما در خصوص توسعه استان کرمان - سه نیاز و محور توسعه استان کرمان:1. تعهد و پافشاری به اصول مدیریت حرفه ای 2. استفاده از ظرفیت کرمانی های خارج از کشور و استان و سرمایه گذاری بر روی سرمایه های انسانی کارآمد، خلاق و نوآور3.تغییر پارادایم توسعه از م

تازه ترین ویدئوها