کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۸۹۵۵۸ ویدئو

تــقدیم به اریــانــا کــوییــن کپشــن خیــلی مهمـ در حـد مرگــ

ســـلام اریـــــانــــا مـــنو ببخــشـــــــ بخاطر تـمام کارایی کــ کردمـــ من وقتی اومـــدم تو اپــارات خــیلی کانالت رو دوسـت داشــتم همیشهـ دلمــ میخواسـت باهاتــ دوستـــ شـم لتفـــا منو ببـــخشـ !!! لتـــفا من خیلیـــــ تو رو دوســـــت دارمـــــ راستــــی فکــــــر نکن ایــنا