کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

إنَّ اللهَ عَزیزٌ ذو انتِقام مداحی حماسی عربی | حاج میثم مطیعی

جلسه هفتگی - هیأت میثاق با شهدا - دانشگاه امام صادقعلیه السلام- با نوای: حاج میثم مطیعی - سه شنبه 98/11/01 إنَّ اللهَ عَزیزٌ ذو انتِقام مداحی حماسی عربی | حاج میثم مطیعی