کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۶۶۶۱ ویدئو

مراسم شاخسی واخشی وصبح عاشورای 1395 میاب

اجرای شاه حسین وای حسین(شاخسی واخسی) توسط هیئت عزاداران اباعبدالله الحسین روستای میاب مدیر اجرایی:حاج جهانشیر شیری میاب مراسم شاخسی واخسی وصبح عاشورای 1395 میاب مراسم شاخسی واخشی وصبح عاشورای 1395 میاب