کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۳۶۲۴ ویدئو

ارسال کمکهای مردمی و انسان دوستانه مردم به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

در پی وقوع سیل در جنوب شرق ایران بارد یگر ایرانیان برای کمک به هموطنان هود وارد میدان شدند و در تلاشند تا باری از دوش سیل زدگان سیستان و بلوچستان بردارند. ارسال کمکهای مردمی و انسان دوستانه مردم به سیل زدگان سیستان و بلوچستان