کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

آغاز راهپیمایی ضد آمریکایی مردم عراق در بغداد

مردم عراق یکصدا خواهان خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از کشورشان هستند.