کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۵۶۴۰ ویدئو

آیا گوسفند های چند قلوزا را به صحرا ببریم؟؟

یکی از سوال هایی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که آیا میش ها و قوچ های ژن دار هترو و هومویرو به صحرا ببریم یا نه ؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت برای پیاده روی های طولانی و در صورت وجود خطراتی برا دام شما هزگز این کار نکنید ...منبع:تیم تحقیقاتی مینی سالنآدرس ویدئو:https://mini