کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۳۷۵۵ ویدئو

مسلم ماقمایف

مسلم ماقمایف (17 آگوست، 1942 25 اکتبر، 2008) ملقب بهپادشاه آهنگ هاوسیناترای شورویکه باریتون، خواننده پاپ و اپراتیک معروف اهل شوروی و جمهوری آذربایجان در دهه های 1960 و 1970 بود. مسلم ماقمایف در یک خانواده هنری بزرگ شده بود، پدربزرگ وی که هم نامش نیز بود، از هنرمندان نامی اهل آذرب