کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۵۶۹۴ ویدئو

جزئیات جدید FATF از زبان وزیر اقتصاد

گفتگو با فرهاد دژپسند درباره FATF