کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۵۲۵۸ ویدئو

دکتر اصغر خسروی - فوق تخصص گوارش ، برنامه رادیویی : بیماری زخم روده

دکتر اصغر خسروی فوق تخصص گوارش و کبد آندوسکوپی دارای بورد فوق تخصصی عضوهیات علمی دانشگاه دکتر اصغر خسروی - فوق تخصص گوارش ، برنامه رادیویی : بیماری زخم روده