کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۳۴۶۴ ویدئو

تمرینات رئال مادرید تحت هدایت زیدان

حاشیه های تمرین کهکشانی ها با حضور سرمربی رکورد دار خود زین الدین زیدان برای آماده سازی تیم