کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۳۶۲۴ ویدئو

پیش بینی می کنم رشد بازار سرمایه در روزهای آینده ادامه دار باشد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تصویب آئین نامه مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها و ورود نقدینگی توسط سهامداران خرد در روزهای اخیر باعث رشد شاخص بورس شد، گفت: شورای عالی بورس به دنبال راهکاری برای جلوگیری از رشد حباب گونه است. اعتماد سهامداران به بورس باعث خواهد شد رون