کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۰۵۲۰ ویدئو

معمای پل چوبی را حل کنید !

شما در یک دوره کارآموزی و در کوهستانی دکمه ای را فشار می دهید و تعداد زیادی زامبی را آزاد می کنید.چطور می توانید خود و همراهانتان را نجات دهید... معمای پل چوبی را حل کنید !