کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۰۴۸۹ ویدئو

اصول سرمایه گذاری سرمایه مازاد

حرفه ای باش رفیق چرا به بعضیا میگن حرفه ای بورس؟؟ تا حالا فکر کردی بهش؟؟ چون حرفه ای ها یکی از هزاران ترفندی که رعایت میکنن سرمایه مازاد هستش حالا چی هست این سرمایه مازاد؟ یعنی 1️⃣ پولی رو قرض نگیر وارد بورس کنی وام برنداری وارد بورس کنی 2️⃣ کل نقدینگی زندگیتو یه جا وارد بورس نکن

تازه ترین ویدئوها