کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۸۵۱ ویدئو

هر جا به آمریکا ضربه زدیم، انگلیس به کمکش شتافت

بخشی از صحبت های معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا درباره خباثت انگلیسی های حیله گر هر جا به آمریکا ضربه زدیم، انگلیس به کمکش شتافت

تازه ترین ویدئوها

سلامتی
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۰۲:۱۱

سلامتی

داستان واقعی
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۰۱:۰۱

داستان واقعی

حرارت بدن
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۰۱:۵۰

حرارت بدن

خوشی یک روز - A Day's Pleasure 1919
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۲۰:۴۴

خوشی یک روز - A Day's Pleasure 1919

توان در فصل جریان الکتریکی
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۰۶:۰۱

توان در فصل جریان الکتریکی