کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۴۸ ویدئو

گزارشی از کارگاه هنرمندی که با تابلوهای راهنمایی رانندگی سر شوخی دارد!

آبراهام کلت هنرمند فرانسوی الاصل که 30 سال پیش به فلورانس نقل مکان کرده است، از هنگامیکه در پاریس بود، ایده جالبی به ذهنش رسید. او تابلوهای ترافیکی شهر را از اشیائی خشک و بی روح توسط شوخی های هنری، به آثاری هنری و قابل توجه برای همگان تبدیل کرد. آیند و پاریس و برلین، سپس شهرهای م