کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۶۱۵۱ ویدئو

ترانزیشن گلیچ پریمیر Glitch

ترانزیشن گلیچ پریمیر Glitch یک مجموعه بزرگ شامل بیش از 90 ترانزیشن گلیچ پریمیر و سبک های دیگر با 11 دسته مختلف از glitch است. برای دانلود این ترانزیشن گلیچ پریمیر به سایت ما به آدرس رو به رو مراجعه کنید: https://www.gfxdownload.ir/project/transition-footage/5832-glitch-pr.html ت