کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۱۹۲۴ ویدئو

قبل و بعد از وقوع سیل در باغات موز

این ویدئو قبل و بعد از وقوع سیل در باغات موز یکی از کشاورزان زرآباد گرفته شده که عمق فاجعه را در همین یک دقیقه به خوبی نشان می دهد. ببینید سیل بر سر کشاورزان بلوچ چه آورد!!! کشاورزی و راه دو بخشی هستند که بالاترین آسیب ها و ویرانی ها را بر اثر این بارندگی های سیل آسا دیده اند...