کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۹۰۹۴۵ ویدئو

باشگاه دفاع شخصى در شمال تهرانآموزش دفاع شخصى كاربردى

آموزش دفاع شخصى كاربردى بدون محدودیت سنى از مبتدى تا پیشرفته،بدون نیاز به آمادگى جسمانى،از كودك تا بزرگسال توسط اساتید برجسته فدراسیون ،اهداءمدرك بین المللى در پایان دوره جهت ثبت نام با شماره:٠٩١٢١٨٦٦٨٦٦ و ٠٩١٢٢٩٩٩١٤٩٠ تماس حاصل نمایید،آموزش دفاع شخصى بصورت خصوصى و عمومى باشگاه