کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۹۷۹۹۸ ویدئو

صحبت های دکتر لیلا اکبری متخصص گوش و حلق و بینی در مورد گوش درد

صحبت های دکتر لیلا اکبری متخصص گوش و حلق و بینی در مورد انواع گوش درد صحبت های دکتر لیلا اکبری متخصص گوش و حلق و بینی در مورد گوش درد