کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۵۲۵۸ ویدئو

مسکن مهر خار چشم اقشار کم درآمد

مسکن مهر که با شعارمسکن ارزان برای اقشار کم درآمد متولد شد؛ با همه اشکالات و ایراداتی که داشت، می توانست با دلسوزی و درایت مسئولان مربوطه در مهاباد، رونقی به زندگی قشر کم درآمد و متوسط مهاباد ببخشد؛ اما متأسفانه در عمل شاهد نامهربانی ها، کم لطفی ها، منفعت طلبی های شخصی و ... هستی