کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۵۲۵۸ ویدئو

خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - واشنگتن ویزاردز

این بازی در تاریخ 28 دی ماه 98 مصادف با 18 ژانویه 2020 برگزار شد.