کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۵۲۰۹ ویدئو

حمله انصاری فرد به نصیرزاده درباره حکم محرومیت AFC

حمله محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل پرسپولیس به هوشنگ نصیرزاده درباره حکم محرومیت AFC