کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۹۷۸۰۴ ویدئو

اجرای همزمان سرود حاج قاسم سلیمانی در مراسم نماز جمعه سراسر کشور

اجرای همزمان سرود حاج قاسم سلیمانی در مراسم نماز جمعه سراسر کشور