کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۸۹۷۳۷ ویدئو

خدمت خالصانه

خدمت خالصانه نماز خواندن خلبان بالگرد سپاه در فرصت محدود تخلیه کمک ها به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان تا پرواز مجدد. لطفا با لایک و دنبال کردن کانال از ما حمایت کنید خدمت خالصانه