کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۴۷۵۶ ویدئو

پیشنهاد کناررفتن رهبری و اتحادبرای سازندگی

پیشنهاد کناررفتن رهبری و اتحادبرای سازندگی گردهم ایی رزمندگان وجانبازان وخانواده شهدا برای کناررفتن ایت ا..خامنه ای از قدرت و ساختن ایران لطفا صدای من را به همدیگر برسانید و دوری از فرانسه وکانادا و وشوروی واسراییل و مسیحیت تند رو هدف اصلی من است پیشنهاد کناررفتن رهبری و اتحادبر