کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

3.6. جی ام او محصولات اصلاح ژنتیکی شده

بسیاری از مردم را از گرسنگی نجات داده و بی خطرند. بیایید نگاهی گذرا به شواهد بیندازیم. مطالب مرتبط به این درس: گزارش وضعیت جهانی محصولات کشاورزی اصلاح ژنتیکی شده 2017: https://bit.ly/2uVjM8Y 3.6. جی ام او محصولات اصلاح ژنتیکی شده