کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۸۷۰ ویدئو

اقدامات و لکشرکشیهای کوروش بزرگ

در این ویدیو اقدامات کوروش دوم(بزرگ)هخامنشی از تولد تا مرگ را مرور می کنیم اقدامات و لکشرکشیهای کوروش بزرگ