کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۹۳۹۹ ویدئو

ای برادر بیا که برویم امام زمان صدایمان میکند

رهبرم سید علی جان امین ناموس حضرت فاطمهامیر المؤمنین جانم به فدای 14معصومتمام جان مالم فدای شهدا فدای آن انگشتردر دستی قطع شده طلب هیچ ندارم فقط آرزوی شهادت در سر دارم گوش به فرمان ندایی از سید خدا در بر دارمای جانم به فدایت هرچه شود من... یا امام زمان (عج) ای برادر بیا که برویم

تازه ترین ویدئوها