کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

شکست تصویر افسانه ای آمریکا ترامپ به دنبال درگیری با ایران است

شکست تصویر افسانه ای آمریکا ترامپ به دنبال درگیری با ایران است