کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۹۷۹۹۸ ویدئو

دعای صحیفه سجادیه- نیایش سیزدهم- دعا در طلب برآورده شدن حاجت

صحیفه سجادیه منتخبی از دعاها و نیایشهای امام سجاد (ع) در دوران خفقان پس از واقعه عاشورا است, زمانی که بسیاری از مردم به اسلامی که معاویه آن را اشاعه می داد تمایل پیدا کرده بودند و از اسلام محمدی دور شده بودند. امام بوسیله آن نیایشها معارف صحیح اسلامی را به مردم یادآوری می کرد دع