کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۴۴۰۶ ویدئو

دوره مکالمه آلمانی, تاثیر قهوه بر مغز

هم زبان یاد بگیر و هم به اطلاعاتت اضافه کن. دوره های مکالمه لغت لهجه در 6 زبان دوره مکالمه آلمانی, تاثیر قهوه بر مغز