کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۵۲۶۱ ویدئو

خاطرات خدمت | کمی همراهی

خاطرۀ خدمت افتخاری در حرم امام رضا علیه السلام. کبوتر حرم این خاطره را به لهجۀ مشهدی بازگو کرده است. خاطرات خدمت | کمی همراهی