کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۸۵۵۹ ویدئو

دوستان این 58 ثانیه را ببینید !

دوستان این 58 ثانیه را ببینید !این هموطن با این دزدی نابخردانه اش ممکن است باعث مرگ یک کودک یا یک موتور سوار یا یک سالمند در شب بشود ! دوستان این 58 ثانیه را ببینید !