کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۸۵۱ ویدئو

عجایب جهان: ستارگان موجودات عجیب

این بار به دنبال کاوش عجیب ترین موجودات زمین رفته ایم از خورندگان تا حشرات عجیب. با لایگر آشنا میشویمکه ترکیبی ازشیر نر و ببر ماده است و دو برابر سایز پدر و مادرش است و وقتی صحبت از قدرت های خارق العاده می شود اسپرینگ تیل به خود می بالد این حشره کوچک به اندازه 6 اینچ در هوا می پر

تازه ترین ویدئوها

سلامتی
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۰۲:۱۱

سلامتی

داستان واقعی
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۰۱:۰۱

داستان واقعی

حرارت بدن
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۰۱:۵۰

حرارت بدن

خوشی یک روز - A Day's Pleasure 1919
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۲۰:۴۴

خوشی یک روز - A Day's Pleasure 1919

توان در فصل جریان الکتریکی
  • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
  • ۰۰:۰۶:۰۱

توان در فصل جریان الکتریکی