کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۲۵۴۲ ویدئو

سخنرانی شهید قاسم سلیمانی درباره پاکستان در زبان اردو

سخنرانی شهید قاسم سلیمانی درباره پاکستانی ھا گفتگو کرده و گفت من مردم پاکستان را دوست دارمزیر نویس اردو سخنرانی شهید قاسم سلیمانی درباره پاکستان در زبان اردو

تازه ترین ویدئوها