کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۶۱۵۱ ویدئو

سرود یاس کبود

عالم از روی تو تا محشر خجالت می کشد خانه از سجاده مادر خجالت می کشد صبر شد شرمنده مولا میان کوچه ها ذوالفقار از فاتح خیبر خجالت می کشد سرود یاس کبود