کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۹۰۸۱۱ ویدئو

سرپرست باشگاه استقلال: ⚽️ به هیچ وجه در کشور بی طرف بازی نخواهیم کرد

سرپرست باشگاه استقلال: به هیچ وجه در کشور بی طرف بازی نخواهیم کرد. سرپرست باشگاه استقلال: ⚽️ به هیچ وجه در کشور بی طرف بازی نخواهیم کرد