کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۰۵۶۹ ویدئو

رهبر انقلاب: قضیه تاسف انگیز سقوط هواپیما حادثه تلخی بود

دل ما را به معنای کامل سوزانید. از دست دادن جوان های عزیز مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند حادثه تلخی بود.همین اندازه ای که از این حادثه غم خوردیم دشمن ما به همان اندازه خوشحال شد. برای اینکه فکر کرد که می تواند سپاه و نظام را زیر سوال ببرد. رهبر انقلاب: قضیه ت