کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۰۷۱۸ ویدئو

انفجار ناشی از گاز در یک منزل مسکونی در چالوس 5مصدوم برجای گذاشت

همچنین درپی این انفجار به تعدادی واحد مسکونی و تجاری و خودرو آسیب وارد شد www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :