کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۲۷۲ ویدئو

چرا سربازی اجباری به شیوه فعلی اصلاح نمیشه؟ گفتوگو با سردار کمالی - بخش دوم

از سال ١٩٧٣ به بعد در کشور آمریکا، سربازی اجباری حذف شد، سپس در سال ١٩٩٨ سازمان ملی حسابرسی آمریکا در گزارشی، هزینه های سربازی اجباری در برابر هزینه سربازی حرفه ای را مقایسه کرد.چرا که سربازان اجباری در دوره ای کوتاه مدت در اختیار ارتش هستند و ارتش هزینه هنگفت آموزش را می پردازد

تازه ترین ویدئوها